کیگارا
ایمن، هوشمند و کارا

در راستای اقدام برای کاهش آلودگی هوا و محیط زیست ، کاهش مصرف سوخت و سایر آلاینده های موتورهای بنزینی و عوارض ناشی از آن و همچنین محصولات برقی وارداتی و نامتناسب با بازار ایران، تیم قوی و دانش بنیان شرکت، با فناوری کاملا بومی شده، اقدام به طراحی و تولید الکتوموتور، کنترل کننده و مجموعه باتری نموده است. موتورسیکلت کیگارا، موتوری است که برای کار طراحی شده و قابلیت حمل بار و بهینه سازی مسافت را دارد.